SPRÅK

Vi arbeider med å oversette alle EU-språk samt nordiske språk dansk, norsk, svensk, finsk, islandsk, engelsk, tysk, hollandsk, spansk og italiensk.

Her ser du våre mest bestilte oversettelser, som er en kombinasjon av følgende språk:

dansk til svensk
dansk til norsk
dansk til finsk
dansk til tysk
dansk til engelsk
dansk til fransk
dansk til hollandsk

svensk til dansk
svensk til norsk
svensk til finsk
svensk til engelsk
svensk til tysk
svensk til fransk
svensk til spansk

norsk til dansk
norsk til svensk
norsk til finsk
norsk til engelsk
norsk til tysk
norsk til fransk
norsk til spansk

finsk til dansk
finsk til engelsk
finsk til norsk
finsk til svensk

engelsk til dansk
engelsk til norsk
engelsk til svensk
engelsk til finsk
engelsk til tysk
engelsk til hollandsk

hollandsk til dansk

tysk til dansk
tysk til engelsk
tysk til norsk
tysk til svensk
tysk til finsk