Teknik

Nordic Translation Group använder sig av den allra senaste tekniken i form av programvara och konverteringsverktyg och vi kan hantera de vanligaste filformaten som exempelvis Word, PDF, Excel, Powerpoint, Framemaker och Pagemaker.knapmedfiler-til-teknologi-150x150

Vi använder oss även av diverse översättningsverktyg som
hjälper oss att säkerställa en enhetlig terminologi och högre kvalitet. Vi försöker tillmötesgå de flesta behov och är mycket flexibla när det gäller att lösa uppgifter. I vissa fall kan du som kund bestämma om det skulle kunna vara användbart att utföra översättningen direkt online i era system medan andra delar av innehållet lämpar sig bättre för extern översättning. Detta hjälper vi dig gärna att ta ställning till.